20:57 15/04/2010

Hà Nội đề xuất tiếp tục triển khai nhà cao tầng khu trung tâm

Bảo Anh

Hà Nội vừa đề xuất cho phép tiếp tục các dự án, công trình nhà cao tầng ở khu trung tâm đã được cấp phép hoặc đang triển khai

Thành phố Hà Nội đề xuất cho phép triển khai đối với các dự án được đã cấp phép xây dựng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư kể từ 31/12/2009 trở về trước.
Thành phố Hà Nội đề xuất cho phép triển khai đối với các dự án được đã cấp phép xây dựng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư kể từ 31/12/2009 trở về trước.
Thành phố Hà Nội vừa đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục các dự án, công trình nhà cao tầng ở khu trung tâm đã được cấp phép hoặc đang triển khai.

Theo đề xuất của này, đối với các dự án được đã cấp phép xây dựng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư kể từ 31/12/2009 trở về trước và phù hợp với định hướng quy hoạch xây dựng chung Hà Nội đang được tư vấn quốc tế lập thì Chính phủ nên cho phép tiếp tục triển khai.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Phí Thái Bình cho biết, ngay sau khi Thủ tướng yêu cầu Hà Nội dừng ngay việc phá các nhà biệt thự cũ và xây dựng các nhà cao tầng trong khu vực trung tâm vào tháng 12/2009, thành phố đã triển khai thực hiện chỉ đạo trên một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chỉ đạo trên đã phát sinh những vướng mắc, khó khăn cho cả cơ quan quản lý của thành phố lẫn các chủ đầu tư.

Theo ông Bình,  thực tế, đến thời điểm phải dừng xây dựng nhà cao tầng ở khu vực trung tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm đã và đang triển khai thực hiện. Trong đó, có công trình đang xây dựng, có dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô công trình, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc đã có xác nhận tổng mặt bằng hay đang làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Thậm chí, nhiều dự án cải tạo chung cư cũ đã đầu tư kinh phí lập dự án, lập quy hoạch, điều tra, khảo sát, thỏa thuận với dân cư, giải phóng mặt bằng, có dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đã triển khai xây dựng và huy động vốn của các thành phần kinh tế và cá nhân mua nhà.

“Nếu tất cả các dự án này đều phải dừng lại sẽ gây lãng phí, thiệt hại không nhỏ về tài chính và phát sinh phức tạp xã hội...”, ông Bình cho hay.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng đề xuất Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo để thành phố có phương án quy hoạch, bảo tồn các biệt thự trong khu phố cũ để tôn tạo, phục hồi, trùng tu, duy trì phong cách kiến trúc của những công trình này và tiếp tục thực hiện đề án quản lý biệt thự đã được hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Tuy nhiên, đối với nhà biệt thự cũ nát, không còn giá trị sử dụng hoặc nằm trong dự án phải giải phóng mặt bằng, thành phố đề xuất cho phép tháo dỡ, xây dựng lại theo quy định.