14:27 17/05/2023

Hà Tĩnh lập các tổ "đặc nhiệm" tháo gỡ khó giải ngân vốn đầu tư công

Nguyễn Thuấn -

Sẽ có 3 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Các tổ công tác này sau khi kiểm tra sẽ theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai, giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương đến hết niên độ ngân sách năm 2023...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại một số sở, ban, ngành, địa phương do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác số 1 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị: Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà, Công an tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường; các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải.

Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu làm Tổ trưởng, tiến hành kiểm tra các địa phương, đơn vị: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Thị xã Hồng Lĩnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Trường Cao đẳng Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Giúp việc cho các tổ trưởng là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành liên quan và các đơn vị.

Nhiệm vụ của các tổ công tác là tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và ban giao công trình, dự án đưa vào sử dụng), kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để bố trí cho các dự án có tiến độ triển khai tốt, giải ngân nhanh, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2023 nhưng chưa được bố trí đủ vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao trong niên độ ngân sách năm 2023.

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

Báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với mỗi sở, ban, ngành và địa phương.

Tính đến ngày 30/4, vốn đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh giải ngân đạt 1.192/8.425 tỷ đồng, bằng 14,7% kế hoạch. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký ban hành Quyết định số 707 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với tổng vốn hơn 245,5 tỷ đồng.

Theo đó, phân bổ 245,530 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2023, trong đó, ngân sách trung ương 195,530 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng. Các nguồn ngân sách để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (8,594 tỷ đồng), Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (3,656 tỷ đồng), Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (233,280 tỷ đồng).