15:23 22/01/2021

Hai nhà máy bauxite Tây Nguyên đã vượt công suất thiết kế 9%

Hà Giang

Sản lượng Alumin sản xuất năm 2020 của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay

TKV đặt kế hoạch cho 2 nhà máy alumin Tân Rai và alumin Nhân Cơ trong năm 2021 1,3 triệu tấn (mỗi nhà máy 650.000 tấn alumin quy đổi).
TKV đặt kế hoạch cho 2 nhà máy alumin Tân Rai và alumin Nhân Cơ trong năm 2021 1,3 triệu tấn (mỗi nhà máy 650.000 tấn alumin quy đổi).

Đến thời điểm hiện tại, cả hai nhà máy bauxite Tây Nguyên là Nhà máy alumin Tân Rai và Nhà máy alumin Nhân Cơ đều đã chạy vượt công suất thiết kế 9%.

Thông tin được ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 hôm 21/1.

Ông Hải cho biết, năm 2020, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 38,5 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch, sản lượng than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Tuy nhiên, đáng chú ý, sản lượng điện, sản lượng Alumin sản xuất năm 2020 của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay. 

Cụ thể, Alumin sản xuất tổng số 1,42 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch. Tiêu thụ đạt 1,40 triệu tấn đạt 109% kế hoạch. Tiêu thụ đồng tấm 13.000 tấn, tăng 7% so với 2019; kẽm thỏi 12.000 tấn, các sản phẩm thiếc thỏi, vàng, bạc... đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt sản xuất điện đạt 10,6 tỷ kWh, bằng 108% thực hiện năm 2019, đây là kết quả cao nhất kể từ khi thành lập Tổng công ty Điện lực TKV.

TKV cũng đặt kế hoạch cho 2 nhà máy alumin Tân Rai và alumin Nhân Cơ trong năm 2021 1,3 triệu tấn (mỗi nhà máy 650.000 tấn alumin quy đổi).

Cũng theo thông tin từ TKV, năm 2020, tập đoàn này đã sản xuất 80.000 tấn thuốc nổ các loại, bằng 116% kế hoạch; cung ứng 122.000 tấn thuốc nổ, bằng 108% kế hoạch. Sản xuất nguyên liệu sản xuất thuốc nổ Nitorat Amon 172.860 tấn, bằng 111% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2019. 

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đảm bảo kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng và doanh thu…

TKV cũng cung cho biết, doanh thu toàn tập đoàn năm 2020 đạt 123.425 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 19.500 tỷ đồng; lợi nhuận đạt gần 3.000 tỷ đồng. Con số lợi nhuận thông tin tại hội nghị trên khá bất ngờ bởi trước đó, chia sẻ với báo giới, lãnh đạo TKV cho biết lợi nhuận năm 2020 của TKV đạt khoảng 2.600 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 35% so với con số hơn 4.000 tỷ đồng trong năm trước đó.

Các chỉ số kinh doanh khác như: hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu hợp nhất toàn tập đoàn các công ty là 1,96 lần, giảm 0,76 lần so với đầu nhiệm kỳ (năm 2016); trong đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ-TKV là 1,2 lần, giảm 0,78 lần so với đầu nhiệm kỳ. 

Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) toàn tập đoàn 5,85%, tăng 240% so với đầu nhiệm kỳ. Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) toàn Tập đoàn 4,42%, tăng 80% so với đầu nhiệm kỳ. Phát hành thành công 2.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng tài sản năm 2020 là 127 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019; vốn góp chủ sở hữu 35 nghìn tỷ đồng (bằng vốn điều lệ). Như vậy, tập đoàn và các công ty thành viên đã bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh. Năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi (đối với sản xuất than) đạt 784/773 tấn/người/năm, bằng 101,5% kế hoạch.

Tập đoàn TKV cho biết, từ việc duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, TKV đã đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 96.000 người lao động với tiền lương bình quân chung là 12,8 triệu người/tháng. Trong đó, sản xuất than 13,8 triệu đồng/người/ tháng, bằng 100,7% kế hoạch và bằng 100,8% thực hiện 2019. Tiền lương thợ lò đạt 20 triệu đồng/người/tháng cao hơn năm 2019.