07:37 29/07/2013

Hải quan hụt thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Mạnh Chung

Số thu 6 tháng đầu năm 2013 chỉ đạt 39,9% dự toán, tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây

Tính từ đầu năm đến ngày 30/6/2012, bình quân mỗi tháng ngành Hải quan thu đạt 15.782 tỷ đồng, hụt thu 4.010 tỷ đồng/tháng so với dự toán; tổng 6 tháng đầu năm hụt thu là 24.057 tỷ đồng. 
Tính từ đầu năm đến ngày 30/6/2012, bình quân mỗi tháng ngành Hải quan thu đạt 15.782 tỷ đồng, hụt thu 4.010 tỷ đồng/tháng so với dự toán; tổng 6 tháng đầu năm hụt thu là 24.057 tỷ đồng. 
Tính từ đầu năm đến ngày 30/6/2013, ngành hải quan hụt thu hơn 24 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo về kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013 mà Tổng cục Hải quan vừa công bố, tính đến 30/6/2013, số thu toàn ngành hải quan chỉ đạt 94.693 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 Quốc hội giao cho ngành hải quan là 237.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2012.

Như vậy, với số thu trên, bình quân mỗi tháng ngành hải quan thu đạt 15.782 tỷ đồng, hụt thu 4.010 tỷ đồng/tháng so với dự toán; tổng 6 tháng đầu năm hụt thu là 24.057 tỷ đồng. 

Tổng cục Hải quan cho rằng, mặc dù số thu 6 tháng đầu năm 2013 tăng so với cùng kỳ năm 2012 nhưng chỉ đạt 39,9% dự toán, và đây là tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2012 số thu ngân sách nhà nước bằng 40,6% dự toán; tương tự năm 2011 bằng 58,9%; 2010 bằng 64,2% và 2009 bằng 50% dự toán.

Theo Tổng cục Hải quan, có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thu ngân sách nhà nước không đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, việc xây dựng dự toán chưa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tình hình thực tế của nền kinh tế. Dự toán năm 2013 được xây dựng trên cơ sở “ước thu ngân sách năm 2012 là 216.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 dự kiến ở mức 5,5%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 258,5 tỷ USD (trong đó nhập khẩu là 134,2 tỷ USD), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ 7-8%...

Tuy nhiên, thực tế số thu ngân sách năm 2012 chỉ đạt 197.845 tỷ đồng (hụt so với dự kiến 18.155 tỷ đồng); tốc độ tăng GDP cả năm 2012 chỉ đạt 5,03% (thấp nhất trong vòng 13 năm qua); chỉ số CPI tăng 6,81% (thấp hơn nhiều so với các năm trước)…

Theo Tổng cục Hải quan, đây là nguyên nhân chính gây giảm thu đối với ngành.

Thứ hai, Tổng cục Hải quan cho rằng những biến động của nền kinh tế toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, được thể hiện trên một số phương diện như tăng trưởng kinh tế suy giảm; nhu cầu nước ngoài giảm (đặc biệt là khu vực đông Euro, Mỹ) ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu, các dòng vốn FDI, ODA vào Việt Nam…

Về ước thu ngân sách nhà nước năm 2013, Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 1/7/2013, thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung dự kiến thu khoản nợ trong hạn từ tháng 6/2013 chuyển sang tháng 7/2013 khoảng 10.000 tỷ đồng. Ước tổng thu cả năm 2013 khoảng 211.000 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 94.693 tỷ đồng; quí 3 là 60.500 tỷ đồng, quí 4 là 56.200 tỷ đồng).

Ngoài ra, tăng thu 6 tháng cuối năm do tăng tỷ giá tính thuế (1%) khoảng 1.000 tỷ đồng, cùng với quyết liệt thực hiện các giải pháp thu hồi nợ, chống thất thu, phấn đấu đạt mục tiêu Bộ Tài chính dự kiến 213.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với thực hiện 2012.