16:00 08/06/2021

Hậu Giang: Hơn 1.807 tỷ đồng cho 5 dự án đầu tư công

Thanh Xuân -

Đây là những dự án giúp chăm lo xây dựng đời sống kinh tế và xã hội cho người dân, góp phần cho sự phát triển công nghiệp, đô thị địa phương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, để chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021.

Tại cuộc họp này, Hội đồng đã thẩm định đề xuất 4 dự án tái định cư với tổng vốn đầu tư hơn 238 tỷ đồng, thuộc nhóm B, mỗi dự án có mức đầu tư từ 58,6 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng. Đó là các dự án:

Khu tái định cư thị xã Long Mỹ với quy mô 3,6ha có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2023;

Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu giai đoạn 2, huyện Châu Thành với quy mô 4ha có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2023;

Khu tái định cư thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp với quy mô 3,4ha có tổng mức đầu tư 58,6 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2024;

Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A với quy mô 4ha có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2024.

Mục tiêu những dự án là chăm lo xây dựng đời sống kinh tế và xã hội cho người dân, góp phần cho sự phát triển công nghiệp, đô thị địa phương. Khi các khu tái định cư hoàn thành sẽ thực hiện bố trí trên 921 nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, Hội đồng đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) Dự án Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang kết nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng, đầu tư toàn tuyến đường theo quy mô đường cấp IV đồng bằng với tổng chiều dài khoảng 30,27km, dự án nhóm A với tổng mức đầu tư trên 1.569 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tỉnh Hậu Giang thực hiện là 1.550 tỷ đồng, kinh phí do tỉnh Sóc Trăng thực hiện là 19,2 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Sau khi nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình, nhu cầu bức thiết trong việc bố trí tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án và những ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng cho từng dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh, thống nhất chủ trương đầu tư các khu tái định cư và nâng cấp giao thông của 5 dự án theo đề xuất.

Lãnh đạo tỉnh giao các ngành liên quan hoàn tất các thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động về kế hoạch sử dụng đất, cố gắng thực hiện tốt các dự án tái định cư, diện tích bố trí tái định cho hộ dân phải tính toán cho phù hợp, đảm bảo lợi ích, quyền lợi cho hộ dân bị ảnh một cách tốt nhất.

Đối với đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 926B, đây là dự án mang tính liên kết vùng, để dự án đảm bảo giao thương hàng hóa giữa các vùng, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang đã thống nhất với việc xin điều chỉnh nâng từ đường cấp V lên đường cấp IV đồng bằng. Đề nghị chủ đầu tư và các địa phương quan tâm đến các thủ tục, điều chỉnh quy mô phù hợp và cập nhật về quy hoạch đất chặt chẽ trước khi trình.