19:35 13/07/2021

Hậu Giang: Phê duyệt quy hoạch đô thị Cây Dương có quy mô 1.490ha

Mộc Minh

Quy hoạch chung đô thị Cây Dương, tỉnh Hậu Giang vừa được phê duyệt đến năm 2040 với diện tích 1.490ha, trong đó, diện tích đất xây dựng là 750ha...

(Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)
(Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang)

Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1311 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Theo đó, phạm vi ranh giới nghiên cứu quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Cây Dương, có diện tích khoảng 1.490ha. Trong đó, dự kiến diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 540ha, đến năm 2040 khoảng 750ha.

Giới hạn đô thị được xác định bởi phía Bắc giáp xã Hòa Mỹ, 3 phía: Nam, Đông và Tây đều giáp xã Hiệp Hưng.

Quy mô dân số đến năm 2025 là 36.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 15.000 người. Đến năm 2040 là 50.000 người, trong đó dân số nội thị khoảng 20.000 người. Mật độ dân số 200-125 người/ha. Đất đơn vị ở bình quân 28-45m2/người...

Theo quy hoạch, đô thị Cây Dương phải đảm bảo các yêu cầu về định hướng phát triển không gian đô thị đồng bộ, hiện đại; tổ chức quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan, phân khu chức năng phù hợp với điều kiện địa hình, bản sắc khu vực và đảm bảo môi trường sống đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Đối với khu vực thị trấn hiện hữu cần rà soát và kiểm tra lại sự liên hệ gắn kết hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và tính hợp lý của từng khu chức năng.

Ngoài ra, việc phát triển các vùng du lịch gắn với văn hoá, đô thị và cảnh quan tự nhiên theo mô hình du lịch sinh thái…

UBND tỉnh Hậu Giang giao Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

 

Theo số liệu từ UBND huyện Phụng Hiệp, tổng diện tích tự nhiên của thị trấn Cây Dương là 1.494,42ha, trong đó, đất nông nghiệp 1.283,7ha, đất phi nông nghiệp 210,7ha (trong đó, đất ở tại đô thị là 60,9ha)…

Theo Quyết định số 2538 về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phụng Hiệp, thị trấn Cây Dương sẽ chuyển đổi 7,79ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; thu hồi 6,1ha đất nông nghiệp, thu hồi 0,56ha đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 5,88ha...