12:30 25/11/2014

Hình ảnh chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

P.V

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin

<br>
<br>