16:23 22/08/2022

HNX công bố 10 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ

Hà Anh -

HNX vừa công bố một loạt danh sách các cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ - trong đó có TVC, SHS, NDN...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố một loạt danh sách các cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: cổ phiếu TVC của CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 24/8 tới do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 trên BCTC bán niên 2022 của TVC đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là con số âm.

Được biết, TVC ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2022 là -257 tỷ đồng theo BCTC soát xét, không thay đổi so với BCTC tự lập. So với giai đoạn 6 tháng năm 2021, lợi nhuận sau thuế giảm 521 tỷ đồng.

Giải trình về việc 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lợi nhuận âm, doanh thu giảm 61% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 94 tỷ đồng trong khi các chi phí tăng 102%, tương ứng mức tăng 199 tỷ đồng. Sự sụt giảm doanh thu và tăng đột biến chi phí có nguyên nhân từ việc thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh trong những tháng đầu năm 2022. Công ty trích lập gần 300 tỷ đồng riêng trong kỳ này.

- Cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM không được phép giao dịch ký quỹ từ 23/8 do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trên BCTC bán niên 2022 của công ty đã được soát xét là con số âm. Mặt khác, cổ phiếu này thuộc diện bị cảnh báo.

Cũng từ ngày 23/8, cổ phiếu TOT của CTCP Transimex Logistics không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trên BCTC bán niên 2022 của công ty đã được soát xét là con số âm. Mặt khác, cổ phiếu của công ty này có thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng, kể từ ngày giao dịch đầu tiên.

Tương tự, SD6 của CTCP Sông Đà 6 không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 trên BCTC bán niên 2022 của công ty đã được soát xét là con số âm. Mặt khác, tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC bán niên của công ty.

Cổ phiếu SHS của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được bổ sung vào danh sách cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 được kiểm toán là con số âm.

Cổ phiếu VE1 của CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 được bổ sung vào danh sách cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 được kiểm toán là con số âm. Mặt khác, cổ phiếu công ty thuộc diện bị cảnh báo.

Cổ phiếu VE8 của CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 được bổ sung vào danh sách cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 trên BCTC bán niên 2022 được kiểm toán là con số âm.

Cổ phiếu UNI của CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 được kiểm toán là con số âm.

Cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung ương Mediplantex không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 trên BCTC bán niên 2022 được kiểm toán là con số âm.

Cổ phiếu PEN của CTCP Xây lắp III - Petrolimex không được phép giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 được kiểm toán là con số âm. Mặt khác, cổ phiếu này thuộc diện bị cảnh báo.

Trước đó, HNX đưa một cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ từ ngày 22/8 do lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên soát xét năm 2022 là con số âm và BCTC bán niên 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm có NDN của CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng, L61 của CTCP Lilama 69-1, KQS của CTCP CNC Capital Việt Nam.

Đối với NDN, kiểm toán viên cho biết giá trị “chi phí sản xuất kinh doanh sở dang” của Dự án Khu phức hợp Monarchy B- Block B tại thời điểm 30/6 là 277,5 tỷ đồng. Đây là chi phí được tập hợp, tính toán, phân bổ qua nhiều kỳ kế toán trước đó. Do bị giới hạn phạm vi soát xét, kiểm toán không đủ cơ sở đưa ra kết luận về giá trị dở dang này cũng như ảnh hưởng của nó đến giá vốn hàng bán đã ghi nhận ở các kỳ kế toán trước.

Thêm nữa, tổng số tiền nhận trước về bán căn hộ của dự án Monarchy B cuối quý II là 463,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận của hợp đồng mua bán căn hộ thì Nhà Đà Nẵng phải trả lãi trên số tiền khách hàng đã ứng nếu chậm bàn giao căn hộ quá 3 tháng. Báo cáo tài chính đính kèm chưa ghi nhận khoản lãi dự trả này, ước tính số lãi lũy kế phải trả đến 30/6 là 66,3 tỷ đồng (trong đó lãi dự trả năm 2021 trở về trước là 44,7 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2022 là 21,5 tỷ đồng).

Nếu hạch toán đầy đủ khoản lãi phát sinh do chậm bàn giao căn hộ nêu trên thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu “chi phí phải trả” sẽ tăng thêm 21,5 tỷ đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” sẽ giảm tương ứng.

Đồng thời, trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/6, chỉ tiêu “chi phí phải trả” sẽ tăng thêm 66,3 tỷ đồng, chỉ tiêu “thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” sẽ giảm 13,3 tỷ đồng và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi 53 tỷ đồng.