21:00 20/03/2023

Huy động đội ngũ trí thức, thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ tư vấn, phản biện nhiều vấn đề quan trọng

Phan Anh -

Điểm nhấn chặng đường lịch sử vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đi trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Ngày 20/3, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí "Công bố lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam".
Ngày 20/3, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí "Công bố lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gặp gỡ đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam".

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã nhấn mạnh điều này tại buổi công bố Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963- 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983- 26/3/2023) diễn ra chiều 20/3 tại Hà Nội.

Cách đây 60 năm trước, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến tham dự, nói chuyện và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Và cách đây 40 năm, ngày 26/3/1983, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), tổ chức tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã được thành lập với chủ tịch đầu tiên là GS.VS. Thiếu tướng, AHLĐ Trần Đại Nghĩa.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói về những điểm nhấn quan trọng trong chặng đường lịch sử phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói về những điểm nhấn quan trọng trong chặng đường lịch sử phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 
Từ chỗ có vài vạn hội viên, đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có khoảng 2,2 triệu trí thức, chiếm hơn 32% đội ngũ trí thức cả nước.

Cùng với các chứng năng nhiệm vụ của mình đã lớn mạnh về mặt tổ chức. Nếu như những ngày đầu thành lập chỉ có 15 thành viên và vài vạn hội viên thì đến nay, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển lớn mạnh, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế tổ chức chính trị xã hội.

Tính đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 156 hội thành viên trong đó có 63 Liên hiệp hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc cùng đông đảo đội ngũ trí thức khoa học công nghệ với trên 3,7 triệu hội viên, trong đó, có khoảng 2,2 triệu trí thức, chiếm hơn 32% đội ngũ trí thức trên cả nước, ông Linh thông tin.

40 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong các hoạt động phát huy sức mạnh của liên minh công- nông- trí, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trải dài trên các lĩnh vực như: phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức, tổ chức các giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật, đặc biệt là tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Đơn cử như hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức (Liên hiệp Hội Việt Nam) Lê Thanh Tùng cho biết, từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh vực, đã thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ tư vấn, phản biện, góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội.

 
40 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong các hoạt động phát huy sức mạnh của liên minh công- nông- trí, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các hoạt động của Liên hiệp Hội trải dài trên nhiều lĩnh vực như: phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức, đặc biệt là tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng; các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức khoa học công nghệ.

Nổi bật trong đó có thể kể đến như góp ý Báo cáo chính trị trình các Đại hội của Đảng; góp ý dự thảo Hiến pháp năm 2013; Dự án Bauxit Tây Nguyên; góp ý xây dựng sân bay Long Thành; Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam; Dự án mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; Góp ý Quy hoạch mạng lưới đường sắt, đường bộ và cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

Có thể nói, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam có ý nghĩa rất lớn của đội ngũ trí thức trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thể hiện sự quan tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với trí thức khoa học và công nghệ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam.