18:55 19/05/2022

Tôn vinh hơn 100 trí thức có đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam

Phan Anh -

Đây là những trí thức khoa học công nghệ có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ và công tác vận động trí thức, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị…

 Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông tin với báo chí về lễ tôn vinh
Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông tin với báo chí về lễ tôn vinh

Ngày 21/5/2022 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tôn vinh 106 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2022. Trong khuôn khổ sự kiện, dự kiến chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi gặp mặt các trí thức Khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2022 tại Phủ Chủ tịch.

Thông tin với báo chí về lễ tôn vinh chiều ngày 19/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, điểm mới năm nay so với 3 lần trước là việc sửa đổi bổ sung thêm quy chế xét chọn trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu, mở rộng thêm đối tượng áp dụng.

Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam giới thiệu.

Lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019. 
Lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2019. 

Trong số 106 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 40 trí thức do các Hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân; 2 Anh hùng Lao động; 16 nữ, 90 nam.

Tuổi bình quân của 106 trí thức là 63 tuổi, trong đó có 2 trí thức cao tuổi nhất là GS.TS.BS. Hoàng Bảo Châu, sinh năm 1929 (93 tuổi)- nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng, sinh năm 1936 (86 tuổi)- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Có 1 trí thức nam trẻ tuổi nhất là ThS. Trần Văn Vũ (43 tuổi)- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh và 1 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là GS.TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng (41 tuổi)- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ và công tác vận động trí thức.

Theo ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng thư ký Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm vụ “Tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” là nội dung quan trọng được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng đã yêu cầu: “… phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ”.

Từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu định kỳ 2 năm một lần. Năm 2015 đã vinh danh 116 trí thức, năm 2017 là 118 trí thức và năm 2019 là 112 trí thức. Qua 3 lần triển khai đã góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.