16:42 27/06/2019

Không có chuyện dừng thi hành Luật Quy hoạch

KIỀU LINH

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Luật Quy hoạch rất tiến bộ, có phạm vi ảnh hưởng, tác động lớn trong phát triển kinh tế xã hội

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định "Thông tin xin dừng thi hành Luật Quy hoạch là hoàn toàn không chính xác".
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định "Thông tin xin dừng thi hành Luật Quy hoạch là hoàn toàn không chính xác".

Dự thảo "Nghị quyết thi hành luật Quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch", có thể hiểu là dừng thi hành Luật Quy hoạch hay không?

Đó là câu hỏi được đặt ra tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra sáng 27/6. Trả lời câu hỏi này, ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: Nói Nghị quyết trên dừng Luật quy hoạch là chưa đúng.

Ông Các cho biết, hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch có một số vướng mắc đối với điều khoản chuyển tiếp. Do đó, Chính phủ trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết giải quyết các vấn đề về chuyển tiếp đối với các quy hoạch đã được thực hiện xây dựng thời kỳ trước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương. Việc xử lý các quy định ở Điều 59 Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tập trung chủ yếu ở vấn đề đó.

Việc chưa ban hành Nghị quyết có ảnh hưởng đến triển khai các dự án của bộ ngành, địa phương? Ông Các cho rằng, trong quá trình xây dựng các quy hoạch trước đây, do cách làm, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu nên quá trình thực hiện phải điều chỉnh. 

Luật có quy định việc điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của Luật Quy hoạch, vì vậy các bộ ngành, địa phương lúng túng trong việc này. Đáng tiếc là việc ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch chậm so với thời điểm ban hành Luật, dẫn đến các bộ ngành trong quá trình điều chỉnh gặp khó khăn. 

Việc chưa có Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn của bộ ngành, địa phương ảnh hưởng ít nhiều nên Chính phủ đang cố gắng hoàn thiện Nghị quyết này để trình Ban thường vụ Quốc hội tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương trong thời gian tới.

"Không có tư tưởng trì hoãn thi hành Luật này", ông Các khẳng định.

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây là bộ luật rất tiến bộ, có phạm vi ảnh hưởng, tác động lớn trong phát triển kinh tế xã hội. 

"Thông tin về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Nghị quyết về việc xin dừng thi hành Luật Quy hoạch là hoàn toàn không chính xác", thứ trưởng nhấn mạnh cho biết và nói thêm, Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện những quy hoạch đã có trước khi các quy hoạch mới được lập. Nội dung trình Quốc hội là để đảm bảo việc điều hành của Chính phủ, địa phương diễn ra một cách liên tục cho đến khi các quy định mới được thông qua.

Làm rõ thêm về mức độ ảnh hưởng lớn của Luật Quy hoạch, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết Luật sửa đổi các Luật có liên quan đến quy hoạch đã sửa 37 luật.

"Ngay bản thân Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì cũng bám vào tinh thần cởi mở, hiện đại của Luật Quy hoạch. Ví dụ, đối với các dự án đã nằm trong quy hoạch thì sẽ bỏ qua bước chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục với nhà đầu tư, doanh nghiệp", Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói.