11:10 11/10/2021

Không phải trả phí xét nghiệm Covid-19 khi khám bệnh tại cơ sở y tế công lập

Nhật Dương -

Khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập, người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào khi được chỉ định xét nghiệm Covid-19, theo Bộ Y tế…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6665/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét, có thông tin rõ ràng, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện chưa đúng quy định (nếu có) của các cơ sở y tế, Bộ Y tế tiếp tục có công văn số 8157/BYT-KHTC đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc Trung ương; các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành; các cơ sở y tế tư nhân nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm Covid – 19.

Trước đó, ngay đầu tháng 5 khi đợt dich thứ 4 bùng phát, tại Công điện số 615 và công điện số 628 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch đã quy định đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập nếu nghi ngờ mắc Covid-19 và được chỉ định xét nghiệm thì thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1126.

Các đối tượng còn lại và phần đồng chi trả của người có thẻ bảo hiểm y tế chi từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 được cấp có thẩm quyền giao và theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Như vậy, người bệnh không phải chi trả bất kỳ khoản kinh phí nào khi được chỉ định xét nghiệm Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế tư nhân.

Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn. Trường hợp cần thiết báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Trước đó, theo thông báo ngày 10/10 của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết từ ngày 20/9 đã có chỉ đạo Bộ Y tế thông tin rõ ràng, minh bạch về các quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở y tế.

Đến nay, Bộ Y tế chưa có báo cáo, tuy nhiên dư luận tiếp tục phản ánh những bất cập trong xét nghiệm Covid-19 tại cơ sở y tế, đặc biệt chi phí xét nghiệm vượt quá sức chịu đựng của người bệnh suy thận mãn, kể cả người có bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, có tình trạng phí xét nghiệm đắt hơn tiền chữa bệnh mãn tính định kỳ của bệnh nhân, khiến họ không chịu đựng nổi vì thường xuyên vào viện. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện kịp thời cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, giảm gánh nặng chi phí dịch vụ y tế cho người bệnh, nhất là người bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài trong điều kiện dịch Covid-19.