11:39 24/10/2021

Không thực hiện đăng ký giao dịch, Giấy Tân Mai bị phạt nặng

Hà Anh -

SSC đã có một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tan Mai Group); Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp (Hà Nội)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Tan Mai Group); Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp (Hà Nội) và ông ông Nguyễn Hải (Tp.HCM) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cụ thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai có địa chỉ tại đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai bị phạt tổng cộng 475 triệu đồng.

Trong đó, 125 triệu đồng do Tập đoàn thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN (Tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ Công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G – KT ngày 21/11/2013 của Công ty, Công ty cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào Công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của Công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với UBCKNN nhưng Công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định).

Tiếp theo là phạt 350 triệu đồng do công ty đã không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: công ty đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Ngày 07/6/2017, UBCKNN đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom. Tuy nhiên, đến nay, Công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Được biết, Công ty cổ phần Tập Đoàn Tân Mai tiền thân là Công ty Kỹ Nghệ Giấy Việt Nam (COGIVINA) được thành lập ngày 14/10/1958 và chuyển sang cổ phần vào đầu năm 2006. Vào tháng 12/2008, tập đoàn được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công ty CP Giấy Tân Mai và Công ty CP Giấy Đồng Nai, nâng sản lượng giấy lên 140.000 tấn.

Tương tự, Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như: giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Cuối cùng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) là ông ông Nguyễn Hải (Tp.HCM) bị phạt tổng cộng 52,5 triệu đồng - trong đó, có 35 triệu đồng là do ông này công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ông Nguyễn Hải công bố thông tin không đúng thời hạn khi trở thành cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 06/4/2021 (mua 350.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,92% lên 5,94%); công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn đối với giao dịch ngày 05/4/2021 (bán 340.500 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,91% xuống 4,92%) và ngày 22/4/2021 (bán 1.150.000 cổ phiếu VIG làm tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,19% xuống 3,82%).

Phạt tiếp 17,5 triệu đồng do ông này công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể: ngày 07/4/2021, ông Nguyễn Hải mua 65.700 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 5,94% lên 6,13%; ngày 16/4/2021 mua 369.400 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 6,63% lên 7,71%; ngày 19/4/2021 mua 352.100 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 7,71% lên 8,74% và ngày 20/4/2021 mua 50.000 cổ phiếu VIG, bán 579.500 cổ phiếu VIG, thay đổi tỷ lệ sở hữu từ 8,74% xuống 7,19% nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.