10:45 14/11/2014

Lại được đưa tin khi công bố kết quả kiểm phiếu tín nhiệm

Nguyễn Lê

Đề nghị không đưa tin khi công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đã được gỡ khỏi thông cáo báo chí

Nghị quyết số 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, tại điều 4 về nguyên tắc lắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm có quy định rõ hai chữ “công khai”.
Nghị quyết số 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, tại điều 4 về nguyên tắc lắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm có quy định rõ hai chữ “công khai”.
Chỉ sau ít phút các báo đưa tin về đề nghị không đưa tin khi công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, đề nghị này đã được gỡ khỏi thông cáo báo chí của Trung tâm Quốc hội.

Theo đó, các nội dung đề nghị phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí không tham dự và đưa tin chỉ còn mục Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm sáng 14/11 và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm vào sáng 15/11.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào cuối phiên họp 15/11, sau đó Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Vào sáng nay (14/11), danh sách 50 vị được lấy phiếu tín nhiệm đã được Quốc hội thông qua với 100% phiếu thuận.

Trước đó, trong một thông cáo báo chí được phát đi từ trung tâm báo chí kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, các cơ quan thông tấn báo chí được đề nghị không tham dự và đưa tin khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm sẽ diễn vào chiều 15/11.  Đây là thông tin khá bất ngờ, bởi tại lần lấy phiếu đầu tiên, báo chí không hề nhận được đề nghị tương tự, nên đã chuyển tải thông tin đến cử tri kết quả lấy phiếu rất kịp thời.

Nghị quyết số 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, tại điều 4 về nguyên tắc lắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm có quy định rõ hai chữ “công khai”.

Điều 67 Luật Tổ chức Quốc hội quy định: “Quốc hội họp công khai. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội quyết định họp kín”.