06:06 31/12/2014

Miễn thị thực cho công dân 7 nước vào Việt Nam

Ngô Trang

Chính sách này được thực hiện trong 5 năm, kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2019

Các công dân 7 nước sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời 
hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không 
phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh.
Các công dân 7 nước sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết miễn thị thực có thời hạn đối với công dân 7 nước khi nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, công dân 7 nước được miễn thị thực gồm: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.

Các công dân này sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách trên được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2019, và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việt Nam hiện nay đang áp dụng hệ thống miễn thị thực trong thời hạn 30 ngày cho khách du lịch đến từ các nước ASEAN (trừ Brunei trong thời hạn 14 ngày) và sắp tới là miễn thị thực trong thời hạn 15 ngày đối với khách du lịch đến từ 7 nước trên.

Nhiều ý kiến từng nhận xét, chính sách miễn thị thực của Việt Nam đã góp phần khá tích cực vào sự phát triển du lịch trong nước.