16:43 27/12/2018

Mỗi ngày có hơn 45 doanh nghiệp giải thể trong năm 2018

Thụy Miên

Số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 đã tăng 34,7% so với năm 2017

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 lên đến 16.314 doanh nghiệp.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 lên đến 16.314 doanh nghiệp.

Không chỉ số lượng doanh nghiệp phá sản tăng cao mà số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2018 cũng tăng gần 50% so với năm ngoái.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2018 có trên 131.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1,47 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017.

Trong đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Nếu tính cả 2,4 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2018 là 3,88 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2018 còn có 34.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm trước, từ đó nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay lên 165.000 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh bức tranh tương đối sáng sủa đó thì vẫn có những mảng tối, bởi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và doanh nghiệp phá sản trong năm 2018 vẫn tăng cao.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động tăng gần 50% so với năm ngoái, ở mức 90.651 doanh nghiệp. Trong số đó, bao gồm 27.126 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 63.525 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2018 cũng lên đến 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với năm trước. Như vậy, trung bình mỗi ngày có 45 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Trong đó, có 14.880 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,2% số doanh nghiệp phá sản.

Mặt khác, kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê về xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 4/2018 cho thấy, có 44,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 4/2018 tốt hơn quý trước.

Trong khi đó, có 16,9% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 38,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến về hoạt động kinh doanh năm tới, có 47,3% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý 1/2019; 14,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 37,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định hơn trong 3 tháng tới.