16:05 04/03/2022

MSB công bố ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông 2022

Thuỷ Tiên

Dự kiến Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2022 và phương án chia cổ tức...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ngày dự kiến chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là 25/3/2022.

Đồng thời, theo kế hoạch được phê duyệt trong Nghị quyết, MSB dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 30 vào ngày 25/4/2022 tại Hà Nội. Dự kiến Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh của ngân hàng trong năm 2022 và phương án chia cổ tức đồng thời bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới.

Mới đây, MSB cũng vừa công bố báo cáo kiểm toán năm 2021 với các số liệu không có thay đổi nhiều so với kết quả trước kiểm toán mà lãnh đạo ngân hàng chia sẻ trước đó. 

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.088 tỷ đồng theo số liệu hợp nhất, vượt 55% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 203 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 và vượt hơn 7% so với kế hoạch đề ra. 

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, lãnh đạo MSB cho biết đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 6.800 tỷ đồng tương ứng với mức tăng trưởng 30%, mô tài sản đạt 230.000 tỷ đồng. 

Về hoạt động kinh doanh tháng 1/2022, CASA của ngân hàng tăng 2.350 tỷ so với 31/12/2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 577 tỷ đồng. Hiện tại, MSB đang tập trung vào chiến lược chuyển đổi số, số hóa ngân hàng hiện hữu với mục tiêu vào nhóm các ngân hàng có tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi cao nhất hệ thống trong năm 2022.

Diễn biến cố phiếu MSB trong thời gian gần đây
Diễn biến cố phiếu MSB trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, số lượng cổ đông của ngân hàng tại 31/12/2021 là 36.939 cổ đông, tăng hơn 3 lần so với 11.627 cổ đông vào cuối năm 2020 và sở hữu nước ngoài luôn chạm ngưỡng giới hạn 30% đối với ngành ngân hàng. 

Chốt ngày 4/3, thị giá MSB dừng ở mức 26.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 42.300 tỷ đồng.