16:16 28/04/2021

Năm 2025: 80% lao động khu công nghiệp bị tai nạn lao động sẽ được theo dõi sức khỏe điện tử

Nhật Dương -

Các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước vẫn thiếu cơ sở y tế để tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế lao động xã hội đến năm 2030”.

Tại dự thảo này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 70% các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng ngành đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh.

Khoảng 30% trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của y tế tuyến xã.

Cùng với đó, phấn đấu 80% đối tượng thuộc cơ sở, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất bị tai nạn lao động được quản lý, theo dõi sức khỏe điện tử.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc tốt hơn cho các đối tượng nêu trên, việc ban hành Đề án “Phát triển y tế lao động xã hội đến năm 2030” là hết sức cần thiết với những giải pháp phù hợp nâng cao năng lực cho hệ thống cơ sở y tế lao động xã hội; góp phần phát triển an sinh xã hội trong tình hình mới.

 

Theo thống kê, hiện nay ngành đang quản lý hơn 600 cơ sở y tế lao động xã hội, trong đó có 9 bệnh viện, trung tâm chỉnh hình - phục hồi chức năng, 50 trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công, 415 cơ sở trợ giúp xã hội, 123 cơ sở cai nghiện ma túy.

Các cơ sở y tế lao động xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc hàng tháng cho hơn 50.000 đối tượng bảo trợ xã hội; chăm sóc, điều dưỡng hàng tháng cho hơn 700.000 thương bệnh binh nặng và hàng triệu lượt người có công...

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, điều dưỡng cho thương bệnh binh, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở y tế xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Những bất cập xuất phát từ hệ thống tổ chức y tế lao động xã hội chưa ổn định; cơ chế hoạt động, quản lý trong các cơ sở y tế lao động xã hội chậm đổi mới; cơ sở vật chất xuống cấp…

Ngoài ra, các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước thiếu cơ sở y tế để tổ chức thực hiện các hoạt động về phòng, chống tai nạn lao động, quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng  đánh giá, hiện nay, người dân có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng có xu hướng gia tăng. Trong đó, có khoảng 11,7 triệu người cao tuổi, khoảng 2,75% hộ nghèo, 3,5% hộ cận nghèo, khoảng 8,8 triệu người có công với cách mạng và thân nhân, hàng triệu người có vấn đề sức khỏe tâm thần, khoảng 2 triệu lượt hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm…

Ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị mua bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố.