08:15 21/01/2015

Nâng cấp sân bay Vinh thành sân bay quốc tế

Bảo Quyên

Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 13 năm qua của sân bay Vinh cao nhất cả nước

Dự kiến đến năm 2020, Cảng hàng không Vinh sẽ đạt 2,5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030, đạt 7 triệu hành khách/năm.
Dự kiến đến năm 2020, Cảng hàng không Vinh sẽ đạt 2,5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030, đạt 7 triệu hành khách/năm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời xem xét, bổ sung cảng hàng không Vinh vào quy hoạch mạng cảng hàng không quốc tế trong hệ thống sân bay toàn quốc.

Quy hoạch tổng thể cảng hàng không Vinh đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2006 và điều chỉnh một số hạng mục năm 2011, theo đó dự báo đến năm 2025 đạt 2,5 triệu hành khách/năm và có 7 vị trí đỗ tàu bay.

Năm 2014, cảng hàng không Vinh đón 1,25 triệu hành khách/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 13 năm qua đạt 43,89%, và là cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Dự kiến đến năm 2020, cảng hàng không Vinh sẽ đạt 2,5 triệu hành khách/năm, đến năm 2030, đạt 7 triệu hành khách/năm.