00:06 22/10/2021

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Đào Vũ -

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi đã tăng thêm 50 triệu đồng so với mức 75 triệu đồng theo quy định hiện hành tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi.

Cụ thể, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng, thay vì trước đó là 75 triệu đồng.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền giửi trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, hạn mức trả tiền bảo hiểm được thực hiện theo Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg, ngày 15/6/2017.

Đối tượng áp dụng quyết định mới gồm: Người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2021 và thay thế Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động với tôn chỉ bảo vệ người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền quy mô nhỏ và góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Những năm đầu chính sách bảo hiểm tiền gửi được triển khai tại Việt Nam, hạn mức bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả gốc lẫn lãi) của một cá nhân tối đa là 30 triệu đồng, thực hiện từ năm 1999.

Đến năm 2005, hạn mức này được điều chỉnh lên 50 triệu đồng và được duy trì tới 12 năm, đến ngày 5/8/2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.