08:01 15/07/2022

Ngân hàng Bản Việt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2

Thu Hà

Ngân hàng Bản Việt thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 thông qua phương thức phát hành trực tiếp tại các điểm giao dịch của Bản Việt…

Theo đó, Ngân hàng Bản Việt thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 282/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2021 và văn bản số 4243/UBCK-QLCB ngày 05/07/2022 của UBCKNN về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2:

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.

2. Tên viết tắt: Ngân hàng Bản Việt.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HMTown, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM.

4. Số điện thoại: (84-8) 62 679 679 Số fax: (84-8) 6263 8668.

Website: www.vietcapitalbank.com.vn.

5. Vốn điều lệ: 3.670.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tỷ chín trăm triệu đồng).

6. Mã cổ phiếu: BVB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số hiệu tài khoản: 119989.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301378892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 16/10/1992, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 12/05/2021.

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ. Mã số: 6419.

Sản phẩm/dịch vụ chính:

Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn;

Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; hoạt động bao thanh toán; bảo lãnh ngân hàng;

Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được NHNN cho phép;

Phát hành thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng;

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định;

Và các sản phẩm, dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số: 0025/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 22 tháng 08 năm 1992.

II. Mục đích chào bán

Ngân hàng Bản Việt phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm mục đích bổ sung vốn tự có cấp 2, tăng nguồn vốn cho vay trung dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.

III. Phương án chào bán đợt 2

1.Tên trái phiếu: Trái phiếu BVB phát hành ra công chúng năm 2021 – 2022 (đợt 2).

2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và thỏa các điều kiện để được tính vào Vốn cấp 2 theo các quy định pháp luật hiện hành.

3. Mã trái phiếu: do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi BVB hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD.

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.

5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 9.808.700 (chín triệu tám trăm lẻ tám nghìn bảy trăm) trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của Đợt 1 là 6.808.700 (sáu triệu tám trăm lẻ tám nghìn bảy trăm) trái phiếu.

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 980.870.000.000 VND (chín trăm tám mươi tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng), đã bao gồm 680.870.000.000 VND (sáu trăm tám mươi tỷ tám trăm bảy mươi triệu đồng) còn lại chưa phát hành của đợt 1.

7. Kỳ hạn trái phiếu: 7 (bảy) năm.

8. Lãi suất (Đợt 2): 8,6%/năm.

9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 12 (mười hai) tháng.

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối (Đợt 2): trái phiếu được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Tổ chức phát hành trên toàn quốc.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Số lượng đặt mua tối thiểu 100 (một trăm) trái phiếu hoặc bội số của 100 (một trăm) trái phiếu.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế: Số lượng đặt mua tối thiểu 1.000 (một nghìn) trái phiếu hoặc bội số của 1.000 (một nghìn) trái phiếu.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/7/2022 đến ngày 26/8/2022

Trong đó, thời gian chào bán đợt 2 theo dự kiến ban đầu là từ quý 2/2022. BVB triển khai việc chào bán Đợt 2 theo thời gian nêu trên sau khi có văn bản số 4243/UBCK-QLCB ngày 05/07/2022 của UBCKNN về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2.

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Tại Các chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn quốc.

15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 26/07/2022 đến ngày 26/08/2022.

16. Ngày phát hành: 26/08/2022.

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu

Số tài khoản: 1023752050.

Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM.

18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại:

Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Bản Việt: https://vietcapitalbank.com.vn

Trang thông tin điện tử của Công ty TNHH Chứng khoán ACB: https://www.acbs.com.vn

19. Đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết trái phiếu.

Trái phiếu do BVB chào bán ra công chúng sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (hay còn gọi là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán. Trái phiếu sẽ được giao dịch chính thức sau khi các Cơ quan quản lý chấp thuận các thủ tục nêu trên.

IV. Các tổ chức liên quan

Tổ chức tư vấn:

1. Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Địa chỉ: Số 41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84. 28) 3823 4160 Fax: (84. 28) 3823 5060

2. Tổ chức kiểm toán:

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp.HCM

Địa chỉ: Tòa nhà Sun Wah, lầu 10, 115 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-28) 3821 9266 Fax: (84-28) 3821 9267.