22:43 18/03/2021

Nhà đầu tư nộp tiền sai quy định, SHB phải hủy niêm yết hơn 4,8 triệu cổ phiếu

Hà Anh

SHB hủy đăng ký 4.824.032 cổ phiếu và tổng số lượng chứng khoán đăng ký còn lại là 1.751.009.094 cổ phiếu

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019.
Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán một phần do giảm vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX).

Theo đó, SHB hủy đăng ký 4.824.032 cổ phiếu và tổng số lượng chứng khoán đăng ký còn lại là 1.751.009.094 cổ phiếu, tương ứng giá trị chứng khoán đăng ký hơn 17.510 tỷ đồng, do SHB hủy cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 3/3/2021 SHB đã công bố thông tin về việc điều chỉnh kết quả chào bán cổ phiếu và đây là số cổ phiếu ngân hàng chào báo từ giữa năm 2020. Tổng số cổ phiếu được chấp thuận thay đổi niêm yết lúc đó là 300.779.981 cổ phiếu.

Tuy nhiên, SHB có văn bản điều chỉnh kết quả chào bán với điều chỉnh giảm 4.824.032 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu chào bán thành công xuống 295.955.949 cổ phiếu. Nguyên nhân điều chỉnh giảm này là do nhà đầu tư đã nộp tiền không phù hợp với quy định khi tham gia mua cổ phần góp vốn tại SHB.

Vừa qua, SHB đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 70% so với năm 2020 - dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, SHB đã được đại hội thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận của ngân hàng năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Với kết quả hoạt động đã đạt được năm 2020, SHB đang lên kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức từ lợi nhuận 2020 với tỷ lệ 10,5%. Như vậy, cổ đông SHB có thể được nhận cổ tức lên tới 20,5% trong năm 2021.

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên mức gần 21.300 tỷ đồng (tương đương tăng 21% so với vốn điều lệ hiện tại).

Việc tăng vốn điều lệ nằm trong lộ trình phát triển của SHB nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao tỷ lệ an toàn theo chuẩn Basel II và hướng tới tuân thủ Basel III.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Vốn tự có đạt 37.727 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 24.393 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 17.558 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của SHB năm 2020 đạt 3.412 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch cổ đông đề ra, tăng 12,8% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 15,9%. NIM đạt 2,8%, tăng 0,8% so với năm 2019.