17:28 08/01/2023

Nhiều trường đại học điều chỉnh học phí, xử lý tiền thừa cho sinh viên

Đỗ Như -

Trước yêu cầu của Chính phủ về việc giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022, nhiều trường đại học đã điều chỉnh học phí và xử lý phần thu thừa cho sinh viên...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết 165/2022-NQ-CP, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022.

Với trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, học phí sẽ tùy khối ngành đào tạo dao động từ 20,5 - 50,5 triệu đồng/năm học. 

Sau yêu cầu của Chính phủ, nhiều trường đại học đã điều chỉnh học phí, trả lại học phí cho sinh viên hoặc cấn trừ sang học kỳ hay năm học tiếp theo.

Tại Trường ĐH Luật TP.HCMnhà trường tính lại toàn bộ học phí cho sinh viên theo mức thu học phí năm 2021-2022. Đối với số học phí sinh viên đã nộp còn thừa của học kỳ 1 năm 2022-2023 do chênh lệch giữa mức thu học phí đã tạm nộp và mức thu thực hiện theo Nghị quyết 165 Chính phủ ban hành sẽ để lại và được cấn trừ vào học kỳ 2 năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo. Học viên, sinh viên chỉ nộp số tiền còn thiếu sau khi cấn trừ trên trang cá nhân.

Bằng với mức học phí năm học 2021-2022, Trường ĐH Luật TP.HCM sẽ thu học phí năm học 2022-2023 là 18 triệu đồng/năm cho sinh viên chương trình đại trà (riêng ngành Anh văn pháp lý 36 triệu đồng/năm) và 45-49,5 triệu đồng/năm chương trình chất lượng cao.

Tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, các ngành học chương trình đại trà thu học phí 377.000 đồng/tín chỉ, giảm từ 7.000 đến 88.000 đồng/tín chỉ. Với chương trình chất lượng cao, học phí dao động 1,2-1,6 triệu đồng/tín chỉ, giảm khoảng 222-366.000 đồng/tín chỉ.

Trường Đại học Kiến trúc TPHCM thu học phí đại trà 377.000 đồng/tín chỉ.
Trường Đại học Kiến trúc TPHCM thu học phí đại trà 377.000 đồng/tín chỉ.

Đối với học phí học kỳ 1 và những trường hợp sinh viên đã nộp trước học phí hộc kỳ 2 theo mức chưa điều chỉnh, nhà trường sẽ thống kê, tổng hợp số tiền chênh lệch và hoàn trả lại cho sinh viên. Thời gian trả lại học phí sẽ được thực hiện sau đợt thu học phí học kỳ 2.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) đã có thông tin lại về thông báo điều chỉnh học phí cho năm học 2022-2023 cho những sinh viên tuyển sinh từ khoá 2021 trở về trước. Riêng với khoá tuyển sinh năm 2022 là khoá đầu tiên trường chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính nên vẫn áp dụng mức học phí mới theo lộ trình.

Mức thu học phí Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM.
Mức thu học phí Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM.

Học phí Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng điều chỉnh về mức khoảng 246.500-290.000 đồng/tín chỉ, tùy ngành và tùy khóa học. Đây là thay đổi so với hồi đầu năm học, trường này đã tăng học phí khoảng 7% với chương trình chính quy và 3,5% với chương trình chất lượng cao so với hai năm trước. Như vậy, sinh viên được hoàn trả 45.000-60.000 đồng/tín chỉ.

Để đảm bảo quyền lợi của người học, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM sẽ xử lý như sau: Với trường hợp đã nộp học phí năm học 2022-2023 thì số tiền nộp thừa sẽ được chuyển sang học kỳ kế tiếp (ngoại trừ trường hợp người học năm cuối và đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan). Còn với trường hợp chưa nộp học phí học kỳ 2 thì thực hiện theo quyết định số 3198 của nhà trường.

Nhiều trường đại học khác cũng thông báo giảm học phí về mức cũ, theo yêu cầu không tăng học phí ở tất cả các bậc học của Chính phủ.