21:46 19/07/2022

Nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng bán hơn 151,6 triệu quyền mua SSI

Hà Anh

Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh, Công ty TNHH Đầu tư NDH, Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu SSI thời gian qua.

Công ty TNHH BĐS Sài Gòn Đan Linh, Công ty TNHH Đầu tư NDH, Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư NDH do ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật và là Chủ tịch NDH đã bán hơn 94,237 triệu quyền mua, tương ứng hơn 47,118 triệu cổ phiếu.

Tương tự, Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh do ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Chủ tịch HĐTV Bất động sản Sài Gòn Đan Linh đã chuyển nhượng quyền mua là hơn 54,9 triệu quyền mua, tương ứng hơn 27,450 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi chuyển nhượng quyền mua là hơn 54,9 triệu cổ phiếu.

Cuối cùng, Công ty TNHH MTV Nguyễn Sài Gòn đã chuyển nhượng 2,5 triệu quyền mua, tương ứng 1,250 triệu cổ phiếu.

Như vậy, 3 công ty này đã chuyển nhượng tổng cộng 151,6 triệu quyền mua và sau đợt chào bán, lượng sở hữu của 3 công ty trên vẫn giữ nguyên và ngày thực hiện 3 giao dịch trên là ngày 14/7.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Duy Linh, con trai ông Nguyễn Duy Hưng đăng ký mua 94,2 triệu quyền mua, tương ứng 47,118 triệu cổ phiếu. Trước đó, ông Linh không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SSI nào. Sau sai dịch, ông Linh sẽ nắm giữ hơn 47,118 triệu cổ phiếu.

Trước đó, DAIWA SECURITIES GROUP INC, bà Hoàng Thị Minh Thùy, ông Nguyễn Duy Hưng, ông Nguyễn Duy Khánh, ông Nguyễn Hồng Nam cũng đã đăng ký nộp tiền mua quyền cổ phiếu trong cùng khoảng thời gian trên.

Được biết, SSI sẽ chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/CP. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là hơn 7.460 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ (đã bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành) lên 14.921 tỷ đồng.

Mục đích của việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/7, giá cổ phiếu SSI giảm 1,20% còn 20.650 đồng/cổ phiếu và giảm 53,91% trong 6 tháng qua và cao hơn 39% so với giá chào bán (15.000 đồng/cp).