09:28 16/01/2022

Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi

Thuỷ Tiên

Sau quãng thời gian dài tăng nhanh, cổ phiếu nhóm bất động sản tuần trước bắt đầu xì hơi. Trong đó, tâm điểm là các mã họ FLC khi góp mặt cả 4 mã là FLC, ROS, AMD, HAI cùng với lượng dư bán giá sàn chất đống trong phiên. Ngoài ra, DIG, CEO, LDG, ITA, SCR, HQC, DXG, IDC... cũng đều bị điều chỉnh mạnh...

Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu bất động sản xì hơi - Ảnh 9