15:55 08/08/2021

Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng

Thuỷ Tiên -

Cổ phiếu nhóm ngành vận tải vẫn đang rất nóng, khi nhiều nhận định trên thị trường cho rằng, nhóm này sẽ được hưởng lợi lớn khi nhu cầu vận chuyển đang gia tăng trở lại. Riêng trong tuần qua, những cái tên tăng tốt nhất chủ yếu thuộc về nhóm này như VOS, STG, VNL, HAH, MHC...

Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 1
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 2
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 3
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 4
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 5
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 6
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 7
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 8
Nhóm cổ phiếu vận tải giương buồm vượt sóng - Ảnh 9