09:10 04/04/2016

Những cuộc hội ngộ 25 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam

VnEconomy

Hình ảnh từ chính những người trong cuộc về lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tổ hợp báo kinh tế lớn nhất Việt Nam