08:34 28/12/2012

Những mẫu di động “siêu dở” trong năm 2012

Vinh Nguyễn

Trang công nghệ Cnet đã chọn ra được 8 mẫu di động có chất lượng quá nản trong năm nay