14:20 26/07/2021

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Lan Anh

Chiều 26/7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ 479/479 đại biểu tham gia (95,9% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VOV
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VOV

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) - để Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Quốc hội sau đó thảo luận và nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. 

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau khi bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với tỷ lệ 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Minh Chính. Ngay sau đó, ông Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ.

Trước đó, hồi tháng 4, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14, ông Phạm Minh Chính, khi đó đang giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Xuân Phúc - người đã được bầu làm Chủ tịch nước. 

Ông Phạm Minh Chính, 63 tuổi, quê tại Thanh Hóa, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật, Kỹ sư xây dựng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa 11, 12, 13; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa 12; Đại biểu Quốc hội khóa 14. 

Ông từng là Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani; Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an; Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 13 nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông Phạm Minh Chính được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Sau đó, ông Chính được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Phạm Minh Chính được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ngày 5/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.