18:31 25/07/2022

PC1 mua lại khu công nghiệp Nomura Hải Phòng

Lan Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) công bố ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn, theo đó PC1 mua toàn bộ cổ phần của Nomura Asia Investment (Việt Nam) Pte. Ltd (NAIV), tuân thủ theo các phê duyệt của các cơ quan chức năng...

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tham gia Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tham gia Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

NAIV là một pháp nhân có trụ sở tại Singapore, trong đó 70% vốn góp từ Nomura Holdings và 30% vốn góp từ JAFCO. NAIV có đầu tư duy nhất và nắm giữ 70% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (NHIZ).

Giao dịch chuyển nhượng này nằm trong kế hoạch phát triển lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp của PC1, nhằm bổ sung vào chuỗi giá trị chiến lược đầu tư, từng bước phát triển hệ sinh thái của Tập đoàn.

Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện theo hình thức trực tuyến.
Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện theo hình thức trực tuyến.

PC1 với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và đầu tư cốt lõi, chiến lược đầu tư phát triển các khu công nghiệp chất lượng cao tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Đối với khu công nghiệp Nomura, PC1 kế hoạch sẽ khai thác các thế mạnh của mình như: Các giải pháp về Năng lượng sạch cho các Nhà máy trong khu công nghiệp; Ứng dụng các phần mềm quản lý thông minh và chuyển đổi số; Hỗ trợ hoạt động logictics, các vấn đề pháp lý và quan hệ địa phương; Hỗ trợ khách hàng mở rộng phát triển quy mô sản xuất tại các khu công nghiệp mà PC1 đang đầu tư, tạo ra các điều kiện thuận lợi phát triển cho khách hàng, người lao động và địa phương.

Nomura là tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu với mạng lưới tích hợp trải dài trên 30 quốc gia và khu vực, cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng và đối tác kinh doanh bao gồm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và chính phủ thông qua 3 ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ, Bán buôn (Thị trường toàn cầu và Ngân hàng đầu tư) và Quản lý đầu tư.