10:11 24/10/2014

Phó thủ tướng yêu cầu EVN tăng năng suất lao động

Song Hà

Năng suất lao động của tập đoàn này thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác

Năng suất lao động của EVN chỉ bằng 1/10 doanh nghiệp cùng ngành của Sigapore.<br>
Năng suất lao động của EVN chỉ bằng 1/10 doanh nghiệp cùng ngành của Sigapore.<br>
Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, nâng cao năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và cung ứng điện.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai xây dựng đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, giảm giá thành đã thực hiện để hoàn chỉnh xây dựng đề án "Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016-2020" với các giải pháp, biện pháp toàn diện và cụ thể hơn, phù hợp với tiến trình tái cơ cấu ngành điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015.

Trên cơ sở đề cương đề án đã đề ra, Phó thủ tướng yêu cầu EVN phân tích, đánh giá rõ hiện trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động chung của EVN cũng như cụ thể từng khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Lựa chọn mô hình tham chiếu quốc tế cụ thể đến năm 2020, lưu ý mô hình tham chiếu có chỉ số hoạt động hiệu quả, năng suất lao động cao và có phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức tương tự.

Cùng với đó, Phó thủ tướng yêu cầu EVN phải xác định rõ các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động cụ thể đối với từng khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện đến năm 2020 và phân tích tổng hợp mục tiêu chung của tập đoàn. Xác định các giải pháp tổng thể sẽ thực hiện để đạt mục tiêu đề ra cũng như các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể.

Báo cáo trước Thủ tướng mới đây, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh cho biết, mặc dù có hơn 100.000 cán bộ, công nhân viên song năng suất lao động của tập đoàn này thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực, trong đó chỉ bằng 1/2  Thái Lan, bằng 3/4 Malaysia và chỉ bằng 1/10 so với Singapore.