07:45 28/10/2021

PVI bán thành công cổ phiếu quỹ, thu về gần 500 tỷ đồng

Hà Anh -

Trên BCTC bán niên 2021 đã soát xét, PVI ghi nhận số cổ phiếu quỹ trên có trị giá 290.095.663.045 đồng, tương ứng gần 27.053 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu PVI từ đầu năm đến nay.
Diễn biến cổ phiếu PVI từ đầu năm đến nay.

Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 1/10 đến ngày 22/10/2021 PVI đã bán thành công toàn bộ 10.723.300 cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân 46.485 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch gần 500 tỷ đồng.

Trên BCTC bán niên 2021 đã soát xét, PVI ghi nhận số cổ phiếu quỹ trên có trị giá 290.095.663.045 đồng, tương ứng gần 27.053 đồng/cổ phiếu. Như vậy so với giá trị bán ra, PVI ghi nhận khoản chênh lệch khoảng 200 tỷ đồng.

Trước đó, HDI Global SE (German) báo cáo đã mua xong 2.688.600 cổ phiếu PVI của CTcổ phiếu PVI. Giao dịch thực hiện ngày 15/10/2021. Qua đó, HDI Global SE nâng lượng sở hữu cổ phiếu PVI từ hơn 85,1 triệu cổ phiếu, chiếm 36,33% lên gần 87,79 triệu cổ phiếu, chiếm 37,48% vốn điều lệ.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, PVI ghi nhận tổng doanh thu đạt 7.583,7 tỷ đồng, hoàn thành 107,8% kế hoạch 9 tháng và 79,2% kế hoạch năm 2021, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng bảo hiểm gốc, doanh thu tăng trưởng 10,1% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm PVI đạt 686,6 tỷ đồng, tăng trưởng 20,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 161,9% kế hoạch 9 tháng, 106,4% kế hoạch năm.

Trên thị trường cổ phiếu PVI cũng đang không ngừng tăng, ngay cả khi công ty công bố bán hết cổ phiếu quỹ và đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (27/10), giá cổ phiếu PVI đi ngang và dừng ở mức 52.700 đồng/cổ phiếu và tăng 77% so với thời điểm đầu năm 2021.