10:54 25/11/2019

Quốc hội bắt đầu làm nhân sự Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật

Hà Vũ

Ông Hoàng Thanh Tùng được đề cử bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và sẽ là nhân sự kế nhiệm ông Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, được đề cử bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Đại biểu Hoàng Thanh Tùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, được đề cử bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng được đề cử bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và sẽ là nhân sự kế nhiệm ông Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Sáng 25/11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nội dung này Quốc hội họp riêng, song theo thông tin từ đại biểu thì người được đề cử là ông Hoàng Thanh Tùng, hiện là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, Phó tổng thư ký Quốc hội.

Ông Tùng sinh năm 1966, là thạc sỹ luật học, đại biểu Quốc hội khoá 13 và 14,hiện là đại biểu Quốc hội đoàn Sóc Trăng. 

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

78290384_425522338144876_1899598644143718400_n

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, là thạc sỹ luật học, đại biểu Quốc hội khoá 13 và 14, hiện là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, Phó tổng thư ký Quốc hội - Ảnh: Quang Phúc

Quy trình bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng được bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và nghị quyết bầu chức danh này sẽ được thông qua chiều 25/11.

Như vậy, rất có thể ông Tùng chính là người kế nhiệm ông Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.

Trước đó, cuối tuần trước, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội của ông Định.

Ông Tùng không phải uỷ viên Trung ương Đảng, nhưng việc người đứng đầu Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội không phải uỷ viên Trung ương như các cơ quan khác của Quốc hội cũng đã từng có tiền lệ ở những nhiệm kỳ Quốc hội khác.