10:15 28/07/2021

Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ với 27 thành viên

Quang Trung

Sáng 28/7, Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026...

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết - Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết - Ảnh: Quochoi.vn

Vói 479/479 đại biểu (tương đương 95,99 tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026)

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên: Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. 

4 Phó Thủ tướng dự kiến sẽ được phân công chỉ đạo các lĩnh vực Ngoại giao và Hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.

18 Bộ trưởng các bộ gồm Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 giữ nguyên như cơ cấu nhân sự sau khi được kiện toàn tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14 hồi tháng 4 theo phương án nhân sự của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trước khi được kiện toàn, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 có 5 Phó Thủ tướng (trong đó có 1 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao).

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, đầu phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Đồng thời Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường sau đó trình bày Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và Quốc hội bầu thông qua Nghị quyết qua hệ thống biểu quyết điện tử.

Dự kiến, trong sáng nay, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn danh sách bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết phê chuẩn nội dung này trong phiên họp buổi chiều.