18:34 05/04/2022

Quý 2/2022, 66 mã trên HOSE không không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 2/2022.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý 2/2022.

Theo đó, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm - trong danh sách này có cổ phiếu VIC và có cổ phiếu VIS bị huỷ niêm yết.

Cụ thể, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đợt này có 66 công ty gồm:

- Thời gian niêm yết dưới 6 tháng: ABR, BAF, CTR, EVF, FUCTVGF3, FUEIP100, FUEKIV30, GMH, HHV, NHT, ORS, PGV

- Chứng khoán thuộc diện cảnh báo: AAM, APC, AST, DAH, DXV, HAS, HNG, NVT, PIT, PMG, RDP, SII, SJF, SKG, SMA, TCR, TNI, TTE, UDC, VNS, VOS, VPH

- Chứng khoán thuộc diện kiểm soát: CIG, DLG, FTM, HAG, HOT, HVN, JVC, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, QBS, RIC, TGG, TTF, YEG

- Chứng khoán thuộc diện kiểm soát đặc biệt: TDH

- Chứng khoán thuộc diện huỷ niêm yết: VIS

- Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2021 là con số âm: SCD

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là con số âm: CII, CTI, PNC, VIC

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát sét 6 tháng năm 2021 là con số âm: ITD

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1, SJD, VFG

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU3, VAF

Quý 2/2022, 66 mã trên HOSE không không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ - Ảnh 1