17:24 11/03/2014

Rút nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội tới

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 7

Việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sẽ được rút khỏi nội dung kỳ họp Quốc hội thứ 7 - Ảnh: TP.
Việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sẽ được rút khỏi nội dung kỳ họp Quốc hội thứ 7 - Ảnh: TP.
Chiều 11/3, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 7 sẽ khai mạc vào tháng 5 tới, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết có hai nội dung sẽ được rút khỏi chương trình.

Một là, việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7.

Hai là, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Tuy chưa có văn bản đề nghị chính thức của Chính phủ, nhưng Thủ tướng đã ủy quyền Bộ trưởng Bộ tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật này từ kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 8, ông Phúc nói.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Liên quan đến nội dung này, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu, vừa qua thông tin dừng việc lấy tín nhiệm tại Quốc hội đã tác động đến dư luận, đến cả đại biểu Quốc hội khóa trước. Ông Pha đề nghị cần nói rõ ở hội nghị đại biểu chuyên trách là việc lấy phiếu tín nhiệm không dừng hẳn, mà là sẽ sửa nghị quyết để tiến hành tốt hơn.

"Dừng lấy phiếu tín nhiệm không phải để dừng mà để sửa cho rõ ràng mạch lạc và đồng bộ hơn trong toàn hệ thống", Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương nói thêm.

"Thông tin về Nghị quyết 35 ở kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hôi lần trước mạch lạc lắm, chứ không như một số báo nói. Tạm dừng thôi, kỳ họp Quốc hội tới dừng để sửa nghị quyết rồi làm tiếp, chứ không phải dừng rồi sẽ không làm nữa", Chủ tịch Quốc hội giải thích.

Dự kiến làm việc khoảng 29 ngày, khai mạc ngày 20/5 và bế mạc ngày 24/6/2014, kỳ họp thứ bảy của Quốc hội sẽ dành tới 21 ngày cho công tác xây dựng pháp luật để xem xét, thông qua 10 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 18 dự án luật khác.

Bên cạnh các nội dung thường lệ về kinh tế xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội sẽ giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012”.

Xem xét thông qua nghị quyết về việc xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 cũng là nội dung mới được dự kiến đưa vào nghị trình kỳ họp thứ 7.