15:10 20/07/2021

Sản phẩm tủ bếp của Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Mỹ và châu Âu

Chu Khôi -

6 tháng đầu năm 2021, hầu hết các sản phẩm trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp đều có kim ngạch tăng mạnh. Trong đó, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng tủ bếp đạt 278,5 triệu USD, tăng 78,9% so với cùng kỳ năm 2020...

Tủ bếp sản xuất tại Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Mỹ, EU...
Tủ bếp sản xuất tại Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Mỹ, EU...

Đồ nội thất nhà bếp bằng gỗ, trong đó chủ yếu là tủ bếp sản xuất tại Việt Nam ngày càng được các thị trường Mỹ, EU, Anh, Canada ưa chuộng, bởi mẫu mã đẹp và chất lượng cao...

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu lâm sản, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất nhà bếp trong tháng 6/2021 đạt 99,5 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ nội thất nhà bếp đạt 480 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2020.

Hầu hết các sản phẩm trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất nhà bếp đều có kim ngạch tăng mạnh. Trong đó, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng tủ bếp đạt 278,5 triệu USD, tăng 78,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tủ bếp cũng là mặt hàng có giá trị cao nhất được người tiêu dùng ở Mỹ, Châu Âu mua sắm để lắp đặt trong nhà bếp, chiếm 73,5% tổng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp của Việt Nam.

Tiếp theo là mặt hàng bàn bếp đạt 47,6 triệu USD, tăng 37,5%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng xe đẩy bằng gỗ dùng trong nhà bếp đạt 2,6 triệu USD, tăng 563,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Có tới 76,3% giá trị xuất khẩu đồ gỗ nội thật trong 6 tháng đầu năm là vào thị trường Mỹ, và ở thị trưởng này tăng trưởng 85,9% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới thị trường EU tăng 68,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tốc độ tăng trưởng cao trong xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp sang thị trường EU cho thấy người tiêu dùng EU đang quan tâm đến các sản phẩm này của Việt Nam. Ngoài ra, xuất khẩu đồ nội thất nhà bếp tới thị trường Canada cũng tăng rất mạnh, tới 188,3% so với cùng kỳ năm 2020.