10:45 14/05/2014

Sắp đánh giá hiệu quả hai dự án bauxite

Nguyên Hà

Bộ Công Thương vẫn đề xuất nhiều ưu đãi về thuế, phí… cho hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ

Đây là các dự án đang chứa đựng nhiều băn khoăn lớn của cả đại biểu Quốc hội và cử tri về tính hiệu quả và cả rủi ro nợ nần.
Đây là các dự án đang chứa đựng nhiều băn khoăn lớn của cả đại biểu Quốc hội và cử tri về tính hiệu quả và cả rủi ro nợ nần.
Trong phiên họp thứ 28 bắt đầu vào sáng 15/5 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về hai báo cáo giám sát.

Một trong số đó là kết quả giám sát hiệu quả tổng thể về kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của hai dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đây là các dự án đang chứa đựng nhiều băn khoăn lớn của cả đại biểu Quốc hội và cử tri về tính hiệu quả và cả rủi ro nợ nần. Trong khi Bộ Công Thương vẫn đề xuất nhiều ưu đãi về thuế, phí… cho hai dự án này.

Báo cáo giám sát thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội là về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012.

Các đánh giá bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 cùng những tháng đầu năm 2014 cũng sẽ được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp 28.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2017 tại một số nước. Đồng thời cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc giải quyết vấn đề nhà, đất làm trụ sở cơ quan đại diện của Việt Nam và Hoa Kỳ.

Một số dự án luật nằm trong chương trình của phiên họp là Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.