19:07 01/04/2022

Tập đoàn Hoà Phát lý giải việc không mua cổ phiếu quỹ thời điểm này

Hà Anh

HPG cho biết gần đây Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát nhận được nhiều đề xuất của cổ đông về việc Tập đoàn nên cân nhắc mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu dao động về mức thấp và công ty có nguồn tiền mặt dồi dào...

Sơ đồ giá cổ phiếu HPG thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HPG thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) cho biết gần đây Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát nhận được nhiều đề xuất của cổ đông về việc Tập đoàn nên cân nhắc mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu dao động về mức thấp và công ty có nguồn tiền mặt dồi dào.

Tuy nhiên, có hai nguyên nhân làm Ban Lãnh đạo Tập đoàn không có chủ trương mua cổ phiếu quỹ trong thời gian này. Cụ thể:

Một là, trước đây các công ty đại chúng có thể mua cổ phiếu quỹ với mục đích đầu tư, bình ổn giá và bán khi giá cổ phiếu tăng cao và Hòa Phát cũng đã từng mua cổ phiếu quỹ sau đó bán ra khi có nhu cầu.

Tuy nhiên việc mua cổ phiếu quỹ đã có thay đổi theo quy định của nhà nước cụ thể như sau: Từ ngày 01/01/2021 Công ty đại chúng mua cổ phiếu quỹ phải giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu mua lại theo Điều 36 Luật Chứng khoán năm 2019, như vậy cổ phiếu quỹ đó sẽ không bán được.

Hai là, nếu Tập đoàn mua cổ phiếu quỹ thì sẽ có các vướng mắc sau:

- Vốn điều lệ của Công ty mẹ (Tập đoàn) hiện tại là 44.700 tỷ đồng trong khi tổng vốn điều lệ của các công ty con cấp 1 trong Tập đoàn là 63.100 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ của các công ty con đang lớn hơn vốn điều lệ Công ty mẹ.

Trong trường hợp mua cổ phiếu quỹ, vốn điều lệ của Công ty mẹ sẽ giảm hơn nữa, dẫn tới mất cân đối, không tương xứng với quy mô Tập đoàn.

- Vi phạm cam kết với các tổ chức, định chế tài chính đang cấp tín dụng cho Hòa Phát. Khi Hòa Phát vay tiền đã cam kết không giảm vốn điều lệ và sẽ thông báo với ngân hàng khi có thay đổi.

Do đó, với những lý do nêu trên, Tập đoàn Hòa Phát sẽ không mua cổ phiếu quỹ ở thời điểm này.

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HPG năm 2021 đạt 34.520 tỷ đồng, cao gấp 2,56 lần so với năm 2020 (13.506 tỷ đồng). Theo giải trình từ HPG, ngành sản xuất kinh doanh thép đóng góp hơn 90% vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn.

Trong năm 2021, kết quả kinh doanh nhóm thép có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước do sản lượng tăng, giá vốn và giá bán tốt. Sản lượng bán thép cuộn cán nóng tăng mạnh từ 576 nghìn tấn năm 2020 lên 2,57 triệu tấn năm 2021.

Theo BCTC hợp nhất năn 2021, tính tới 31/12/2021, Hòa Phát đang nắm giữ khoảng 22.471 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, hơn 18.236 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới một năm và 41.762 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.