14:44 08/07/2022

Thái Bình triển khai nhiều dự án khu dân cư, khu tái định cư

Thanh Xuân -

Trên cơ sở kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và các dự án đang triển khai trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Bình dự kiến thực hiện nhiều dự án khu dân cư, khu tái định cư vào năm 2022…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, về nhà ở tái định cư cho khu tập thể cũ, tỉnh Thái Bình tiếp tục triển khai dự án chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng tại phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình. Đồng thời kiểm định, đánh giá các khu chung cư cũ để báo cáo UBND tỉnh đề xuất xây dựng lại hoặc thu hồi phá dỡ và bố trí tái định cư; Quy hoạch các khu vực tái định cư nhằm tái định cư cho những hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, với nhà ở thương mại, địa phương sẽ phát triển tổng diện tích đất 2.380,88 ha, diện tích sàn dự kiến: 35.339.480 m2. Trong đó, nhà ở đô thị: tổng diện tích đất 1.018,18 ha, dự kiến diện tích sàn: 17.325.480 m2; nhà ở nông thôn: tổng diện tích đất 1.367,7 ha, dự kiến diện tích sàn: 18.014.000 m2.

Còn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, dự kiến triển khai 7 khu nhà, quy mô 6,48 ha đất. Trong đó, địa bàn thành phố dự kiến triển khai 4 khu nhà ở xã hội, tổng diện tích đất là 4,51 ha, diện tích sàn dự kiến khoảng 235.640 m2; địa bàn huyện Thái Thụy dự kiến có 2 dự án phát triển nhà ở xã hội tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tổng diện tích đất là 1,74 ha, diện tích sàn dự kiến khoảng 145.000 m2; 1 dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, diện tích đất là 0,23 ha, diện tích sàn dự kiến khoảng 12.400 m2.

Cũng trong năm 2022, tỉnh dự kiến triển khai 3 khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân khu công nghiệp, tổng diện tích đất là 30,75ha, diện tích sàn dự kiến khoảng 803.520 m2; 1 dự án khu thiết chế công đoàn tại xã Song An, huyện Vũ Thư, diện tích đất khoảng 3,2 ha, với một khu nhà ở xã hội khoảng1.000 căn hộ, tổng diện tích sàn khoảng 60.000 m2; 1 dự án khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân lao động tại khu công nghiệp Tiền Hải, diện tích đất 5,2 ha, diện tích sàn dự kiến khoảng 126.000 m2; 1 dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân lao động tại khu công nghiệp Liên Hà Thái trong khu Kinh tế Thái Bình, diện tích đất  22,35 ha, diện tích sàn khoảng 617.520 m2.

Riêng nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án, năm 2022 dự kiến thực hiện 4 dự án khu dân cư tái định cư quy mô 7,32 ha, diện tích đất ở khoảng 3,8 ha. Ngoài ra, tại một số dự án phát triển nhà ở cũng bố trí quỹ đất để phục vụ tái định cư tại chỗ trong công tác giải phóng mặt bằng.

Về kế hoạch phát triển nhà ở của TP. Thái Bình năm 2022, dự kiến triển khai 4 dự án phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, 40 khu dự án mới bao gồm cả dự án phát triển nhà ở và các khu dân cư xen kẹp,  tổng diện tích đất phát triển nhà ở 733,68 ha, tương ứng 52,5% kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025…

Để thực hiện, UBND tỉnh Thái Bình cho biết: nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân được xây dựng bằng vốn doanh nghiệp và một phần vốn hỗ trợ của nhà nước thông qua các cơ chế ưu đãi theo quy định và vốn huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp. Với nhà ở thương mại sẽ xây dựng bằng nguồn vốn doanh nghiệp, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp; Nhà ở do người dân tự xây dựng xây dựng bằng vốn tự có của người dân và vốn người dân huy động.