10:58 18/07/2014

Thân nhân hành khách MH17 đón tin dữ

Tâm Anh

Từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, thân nhân những hành khách chuyến bay MH17 đau đớn trước tin máy bay gặp nạn

<br>
<br>