13:58 09/06/2022

Thanh tra xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm chứng khoán

Thu Minh -

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định về thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 06/6, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 153 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam - VOS.

VOS bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021, CBTT Quyết định Hội đồng quản trị số 231/QĐ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt giao dịch thuê tàu với bên liên quan là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta 70 triệu đồng do không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2020, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trước đó, ngày 3/6, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban quyết định xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú 70 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020, 2021.