19:06 23/10/2021

Thêm một công ty chứng khoán tăng kế hoạch lợi nhuận 2021 gấp 3 lần

Thu Minh

Agriseco là công ty chứng khoán thứ tư điều chỉnh tăng doanh thu lợi nhuận so với kế hoạch đề ra...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chứng khoán Agribank - Agriseco (AGR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, doanh nghiệp tăng chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2021 từ 256 tỷ đồng lên 436 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 129 tỷ lên 358 tỷ đồng; lần lượt tăng 70,3% và gấp 2,8 lần so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Trước đó, Agriseco vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu quý 3 đạt 76 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 22,8 tỷ đồng, giảm 40% chi phí hoạt động và quản lý tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt 270 tỷ đồng doanh thu, tăng 63%. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 69,2 tỷ đồng, gấp 3,3 lần; lãi từ cho vay và phải thu 81 tỷ đồng, tăng 31%; môi giới tăng từ 23 tỷ lệ 66 tỷ đồng.

Lợi nhuận hoạt động khác 164 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ 109 triệu đồng. Lãi trước thuế 342 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 317 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch kinh doanh cũ, công ty vượt 5% chỉ tiêu doanh thu và 165% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Agriseco điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. 
Agriseco điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. 

Dòng tiền vẫn trụ lại thị trường chứng khoán với tài khoản cá nhân mở mới liên tiếp tăng cao đã giúp các công ty chứng khoán tiếp tục có một mùa bội thu trong quý 3/2021. Đa phần các công ty chứng khoán đều công bố báo lãi tăng trưởng kỷ lục trong quý 3 vừa qua nhờ hoạt động môi giới và cho vay margin.

Trước đó cũng đã có một số công ty chứng khoán cũng đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021. VnDirect tại Đại hội đồng cổ đông bất thường mới đây cũng thông qua điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động từ 2.556 tỷ đồng lên 3.951 tỷ đồng, tăng 155% so với kế hoạch đề ra đầu năm 2021.

Dịch vụ chứng khoán điều chỉnh lên 2.108 tỷ đồng, tăng 195%; Dịch vụ đầu tư tài chính điều chỉnh lên 302 tỷ đồng tăng 116%. Dịch vụ ngân hàng đầu tư từ 71 tỷ đồng lên 164 tỷ đồng tăng 231%; Kinh doanh vốn từ 1129 tỷ đồng lên 1.258 tỷ đồng, tăng 111%. Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ 880 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, tăng 182% so với kế hoạch đầu năm.

Đồ hoạ: K.Linh. 
Đồ hoạ: K.Linh. 

APG mới đây cũng quyết định điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lên 140 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch đề ra đầu năm và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, tăng 57%.

Hay công ty chứng khoán SmartInvest (ASS - UpCOM) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên 200 tỷ đồng, gấp 42 lần chỉ tiêu đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên là hơn 4,8 tỷ đồng.