20:56 10/06/2021

Thị giá hơn 27.000 đồng/cổ phiếu, MSB muốn bán 18 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng

Hà Anh -

Đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành và toàn bộ các đối tượng khác được quy định tại Quy chế ESOP...

Quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1.147 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (3.280 tỷ đồng).
Quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1.147 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (3.280 tỷ đồng).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (mã MSB-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Theo đó, MSB dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Phương thức thực hiện là sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ hiện có của MSB để bán cho người lao động.

Đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Hội đồng điều hành và toàn bộ các đối tượng khác được quy định tại Quy chế ESOP.

Số cổ phiếu này cũng có thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian phát hành ngay sau khi được UBCK chấp thuận, dự kiến trong quý 3/2021.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt mốc cao nhất trong 52 tuần là 30.400 đồng/cổ phiếu thì cổ phiếu MSB giảm 26.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 8/6) và tăng lên 28.000 đồng/cổ phiếu (chốt ngày 9/6) và chốt phiên hôm nay thì giá cổ phiếu MSB giảm còn 27.100 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2021, MSB ghi nhận tổng doanh thu thuần hơn 2.064 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 58,8% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.147 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020, đạt 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 (3.280 tỷ đồng).

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của MSB ở mức 186.907 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm; tiền gửi của khách hàng đạt khoảng 91,8 nghìn tỷ, tăng gần 5% so với đầu năm và tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 15,88% so với đầu năm, ước đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,34% trong tổng tiền gửi.

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên 2021 MSB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 30% từ việc chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu, dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 3/2021. Sau khi thực hiện, ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên gần 15.300 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu MSB đã lọt rổ VN Diamond trong đợt xét duyệt tháng 4/2021 với tỷ trọng khoảng 1,6% danh mục và dự kiến sẽ được cấp margin vào tháng 6/2021 sau khi đủ điều kiện thời gian 6 tháng niêm yết.