18:18 03/10/2019

“Thông tin Việt Nam đứng hàng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác”

Quang Thanh

Rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc theo bộ Luật Hình sự của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng.

Trước thông tin Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu ra báo cáo nói rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định đây là thông tin không chính xác, không phản ánh đúng thực tế, quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống rửa tiền. 

"Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ những tác động xấu từ các hành vi rửa tiền tới kinh tế và xã hội của đất nước. Trong nhiều năm quá, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, vận dụng chuẩn mực quốc tế, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và các cam kết quốc tế để ngăn chặn các hành vi này. Có thể nói, cho đến nay Việt Nam đã có đầy đủ khuôn khổ pháp về phòng chống rửa tiền", bà Lê Thị Thu Hằng cho biết trong họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 3/10.

Tại Việt Nam, rửa tiền là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm kháp theo bộ Luật Hình sự.

Ngày 8/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Phòng chống rửa tiền, Chính phủ cũng đã thành lập ban chỉ đạo về phòng chống rửa tiền và ban hành các văn bản pháp quy như Nghị định số 116/2013 và Nghị định số 96/2014, hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống rửa tiền và quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong Luật Phòng chống rửa tiền.

Gần đây nhất, tháng 5/2019, Chính phủ ban hành kế hoạch hành động, giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 để tăng cường phòng chống rửa tiền, áp dụng các chuẩn mực và công nghệ quốc tế trong lĩnh vực này.

"Bên cạnh nâng cao nhận thức của toàn dân, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống tài chính ngân hàng, hiện đại hoá hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế để phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, trong đó có rửa tiền", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thêm. 

Thời gian qua, Việt Nam coi trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong việc phòng chống tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia.

"Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (APG) và là quan sát viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính (Nhóm Egmont). Kết quả phòng, chống rửa tiền của Chính phủ Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế, trong đó có APG ghi nhận và đánh giá cao", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.