08:25 26/07/2016

Tiếp tục giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để bầu Thủ tướng

Nguyễn Lê

Chiều 26/7, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng. Lễ tuyên thệ của Thủ tướng được thực hiện ngay sau đó

Thủ tướng đương nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục là nhân sự duy nhất cho chức danh này ở nhiệm kỳ mới.
Thủ tướng đương nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục là nhân sự duy nhất cho chức danh này ở nhiệm kỳ mới.
Sáng 26/7, sau khi Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng.

Thủ tướng đương nhiệm, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục là nhân sự duy nhất cho chức danh này ở nhiệm kỳ mới.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội về từng đoàn để thảo luận về nhân sự Thủ tướng.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận, Chủ tịch nước báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của đại biểu về nhân sự bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu Thủ tướng. Lễ tuyên thệ của Thủ tướng được thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu chức danh này.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê ở Quảng Nam, cử nhân kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khoá 10, 11 và 12, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11, 12, đại biểu Quốc hội khoá 11 ,13 và 14.

Trước khi giữ chức Phó tổng thanh tra Chính phủ (3/2006) ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ tháng 6/2006 - 8/2007, ông là Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 8/2007 là Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 11, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Tháng 1/2016 tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, sau đó được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khoá 13 ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.