22:48 29/12/2018

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2018 qua các con số

Đào Hưng

Bức tranh có gam màu sáng chủ đạo với mức tăng GDP cao nhất 10 năm trong khi lạm phát thấp hơn dự kiến

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 13.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 14.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 15.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Ảnh 16.