11:46 10/08/2015

Tổng bí thư: Quản lý báo chí phải theo kịp sự phát triển

Phan Anh

Tổng bí thư muốn báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng

Đại hội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 và bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 57 người. <br>
Đại hội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 và bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 57 người. <br>
Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội trong ba ngày 7-9/8, với sự tham dự của 501 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên nhà báo trên cả nước.

Trong phiên họp chính thức, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả phiên họp nội bộ; báo cáo tổng hợp nội dung các tham luận của đại biểu; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội.

Đại hội đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 và bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10 nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 57 người.

Ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 9 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông nói, những năm gần đây, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đã đạt được những bước tiến lớn. Nhận thức và đòi hỏi cao của công chúng đối với báo chí đặt ra yêu cầu và thách thức mới, vừa tạo ra động lực mới cho báo chí phát triển...

Tổng bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển. Đồng thời mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang, cao cả.

Ông cũng mong muốn, anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Góp phần cổ vũ và tạo  sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận. Kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội.

Cùng với đó, báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hoá tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. Là diễn đàn để nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, nâng cao trình độ dân trí; động viên, cổ vũ nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng.

Tổng bí thư cũng lưu ý, các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng chủ trương, đường lối phát triển và quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc: phát triển phải đi đôi với quản lý, và quản lý phải theo kịp sự phát triển, tạo mọi điều kiện để báo chí hoạt động có chất lượng và hiệu quả.