07:35 25/05/2022

Tổng giám đốc đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu GEX

Hà Anh -

Hiện ông Tuấn và người có liên quan nắm giữ hơn 341,7 triệu cổ phiếu, chiếm 40,13% tổng số cổ phiếu đang lưu hành...

Sơ đồ giá cổ phiếu GEX thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu GEX thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Tuấn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã GEX-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu GEX như đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh từ ngày 4/5 đến ngày 24/5.

Sau giao dịch, ông Tuấn nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 192 triệu cổ phiếu, chiếm 22,58% lên hơn 202 triệu cổ phiếu, chiếm 23,75% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và nâng số lượng nắm giữ của người thực hiện giao dịch và người có liên quan lên hơn 341,7 triệu cổ phiếu, chiếm 40,13% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Mới đây, GEX cho biết đã hoàn tất mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu có mã GEXH2124001. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 19/5/2021, có kỳ hạn 3 năm, kéo dài đến ngày 19/5/2024 với lãi suất cố định là 8,5%năm với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu (100 triệu đồng/trái phiếu) cộng với tiền lãi trái phiếu tính theo số ngày thực tế.

Kết thúc quý 1/2022, doanh thu của GEX đạt 8.682 tỷ đồng, đạt 24% mục tiêu cả năm và tăng trưởng 95% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 901 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm.

Được biết, cổ đông GEX thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của GELEX với kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.618 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức cao, lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022 tối đa 15% Vốn điều lệ.

Về định hướng phát triển, trong giai đoạn tiếp theo, GELEX chú trọng phát triển Sản xuất công nghiệp và Hạ tầng, qua đó, xác định cụ thể chiến lược phát triển trong từng lĩnh vực.

- Đối với sản xuất công nghiệp, Tập đoàn định hướng các đơn vị đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ, phát triển sản phẩm mới cũng như tăng cường áp dụng công nghệ vào quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thị phần, giữ vững vị thế là các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện.

- Đối với lĩnh vực Hạ tầng, thông qua các đơn vị thành viên, GELEX tập trung đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp, bất động sản cho người có thu nhập thấp, phát triển và đầu tư các dự án năng lượng sạch, sản xuất kinh doanh nước, vật liệu xây dựng…, tiếp tục triển khai các dự án bất động sản thương mại đúng tiến độ, tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất của hệ thống nhằm tạo nguồn thu ổn định, vững chắc trong dài hạn.

Bên cạnh đó, GELEX tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi thông qua hoạt động M&A phù hợp.

Trong năm 2022 GEX sẽ thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch đối với cổ phần tại GELEX Hạ tầng và IPO, đăng ký niêm yết đối với cổ phần GELEX Electric trên cơ sở vẫn nắm giữ tỷ lệ chi phối, bổ sung nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu đầu tư chiến lược, đồng thời nâng cao hơn nữa tính minh bạch trong hoạt động của các đơn vị.