13:28 28/02/2022

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vượt 100 tỷ USD

Mạnh Đức

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD…

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2022 giảm do số ngày làm việc ít hơn tháng trước.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2022 giảm do số ngày làm việc ít hơn tháng trước.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 02/2022 có số ngày làm việc ít hơn tháng 01/2022 nên tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2022 giảm 20% so với tháng trước, ước đạt 48,2 tỷ USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2022 vẫn tăng 17,6%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,2%; nhập khẩu tăng 15,9%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm vượt 100 tỷ USD - Ảnh 1

Về xuất khẩu hàng hóa, trong tháng 02/2022 ước đạt 22,95 tỷ USD, giảm 25,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,65 tỷ USD, giảm 34,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17,3 tỷ USD, giảm 22,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2022 tăng 13,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,1%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,29 tỷ USD, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỷ USD, tăng 5,9%, chiếm 73,4%.

Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52%).

Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022 phân theo nhóm hàng. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022 phân theo nhóm hàng. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 2,7%, tăng 0,7 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,9%, bằng cùng kỳ năm trước.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2022 ước đạt 25,28 tỷ USD, giảm 14,2% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 8,28 tỷ USD, giảm 17%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17 tỷ USD, giảm 12,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2022 tăng 21,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 21,4%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,25 tỷ USD, tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,48 tỷ USD, tăng 15,4%.

Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong 2 tháng đầu năm 2022 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,6%, giảm 1,6 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%, tăng 1,7 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,2%, giảm 0,1 điểm phần trăm.

Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022 phân theo nhóm hàng. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022 phân theo nhóm hàng. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 18,3 tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,8 tỷ USD.

Xuất siêu sang EU ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 566 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập siêu 237 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 13,4 tỷ USD, tăng 78,8%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6,5 tỷ USD, tăng 24,4%; nhập siêu từ ASEAN 1,5 tỷ USD, giảm 18,1%.

Xuất nhập khẩu hàng hoá 2 tháng đầu năm 2022phân theo thị trường. Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Xuất nhập khẩu hàng hoá 2 tháng đầu năm 2022phân theo thị trường. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Như vậy, tháng 02/2022 ước tính nhập siêu 2,34 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,02 tỷ USD.